Kontakty

KARLOFF, s.r.o.

Pradiareň 40

060 01 Kežmarok

 

Tel./Fax: +421 52 4681 461

E-mail: info@karloff.sk

 

IČO: 36 247 367

IČ DPH: SK2020166951

 

Bankové spojenie:

UNICREDIT BANK SLOVAKIA, a.s.,

číslo účtu: 1057332000/1111

SWIFT: UNCRSKBX

IBAN:SK2311110000001057332000

Kontaktný formulár

    Osobné údaje sa spracúvajú na základe čl.6 ods.1 písm. f) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 26.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov).